Блог

Конвенционални начин узгајања грожђа и производње вина је у употреби већ око 70 година. Употреба хемијских средстава - хербицида, пестицида и фунгицида - је саставни део таквог узгоја. Иако ефикасне, овакве праксе нису одрживе, што се показало као један од

Виноградарство у Европи је без сумње и економски и еколошки значајна и утицајна индустрија. Она већ годинама држи удео од око 60% светског узгоја грожђа, док се производња вина и његова вредност мере у милијардама литара и евра. Познавање најбољих европских

Како комплексни индекси као што је ББЛИ помажу да схватимо постојеће, као и будуће изазове у виноградарству. Водећи региони винске индустрије у Европи јесу и увек ће бити Пиринејско полуострво, Француска и Италија. Северни региони Европе се такође баве узгојем грожђа,